Gemeenteraad behandelt omgekeerd afval inzamelen

Omgekeerd afval inzamelen staat aanstaande maandag 26 juni op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Officieel heet het dan dat het raadsvoorstel ‘Uitwerking kaders voor de invoering van Diftar’ wordt behandeld. De agenda van de gemeenteraad staat op http://ris.ibabs.eu/raad-arnhem, voor de bijbehorende stukken kun je verder klikken op 26 juni. Mocht je gebruik willen maken van het recht de raadsleden en fractievolgers toe te spreken, dan kun je dit alvast kenbaar maken bij de griffie via e-mail griffie@arnhem.nl of telefoon 026 3773851.

Je kunt maandag via http://arnhem.raadsinformatie.nl/live de vergadering ook via een livestream volgen.