UITNODIGING

Uitnodiging voor de leden van de Dorpsvereniging Elden.

Op 29 maart 2018 is de Algemene Leden Vergadering.

De ALV zal dit jaar vooral gaan over nieuwe inspraakmogelijkheden en de toekomst van de Dorpsvereniging.

Kom meepraten over de toekomst van de Dorpsvereniging en van Elden.

De zaal is open om 19.30.

De vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag ALV 2017
  3. Verslag kascontrole en financiën 2017
  4. Begroting 2018 en uitloting 12 certificaten
  5. Terugblik op 2017
  6. pauze
  7. Op weg naar een veranderende Dorpsvereniging of : welke toekomst heeft de Dorpsvereniging? De leden aan het woord….
  8. Rondvraag en sluiting

 

De Dorpsraad Elden.