Inspraak avond wegdek MOLENWEG – 22 februari

Het wegdek van de Molenweg wordt vernieuwd.

Op dit moment ligt er asfalt in de straat. In de Dorpsvisie is de wens uitgesproken om het Dorpse karakter van Elden zo veel mogelijk te behouden en/of te versterken. Vanuit deze wens zou het logisch zijn om het nieuwe wegdek uit klinkers te laten bestaan.

Maar wat willen de bewoners?

> Wat zijn de voor- en nadelen van klinkers en asfalt?

> Hoe zit het met geluidoverlast?

> En wat betekent het voor een wegdek als er zware materialen over gaan?

> Al deze vragen zullen worden beantwoord tijdens een informatie-bijeenkomst.

Waar & wanneer?

De bijeenkomst is op 22 februari om 20.00 uur in het Dorpshuis .
De zaal is om 19.30 uur open.

Deze avond worden de aanwezigen geïnformeerd en wordt er samen een beslissing genomen over de keuze van het nieuwe wegdek.

Voor iedereen

Projecten in de openbare ruimte zoals het vervangen van het wegdek worden uit het stedelijk budget betaald. Als er extra voorzieningen worden gewenst (zoals bv klinkers) zal dit uit het Dorpsbudget moeten worden betaald. Uit het Dorpsbudget worden ook andere zaken betaald, zoals ouderenzorg, jeugdhulpverlening of groenvoorzieningen.

Omdat het Dorpsbudget van iedereen is zal deze bijeenkomst toegankelijk zijn voor alle inwoners van Elden.

 

Kom meedenken en meepraten op 22 februari.