Algemene Leden Vergadering Dorpsvereniging Elden


Evenementgegevens


Op 29 maart 2018 is de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden.

Kom deze avond ook meepraten over de toekomst van de Dorpsvereniging en nieuwe inspraakmogelijkheden in Elden. Belangrijk dus!

De zaal is open om 19.30. De vergadering begint om 20.00 uur.

      AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag ALV 2017
  3. Verslag kascontrole en financiën 2017
  4. Begroting 2018 en uitloting 12 certificaten
  5. Terugblik op 2017
  6. pauze
  7. Op weg naar een veranderende Dorpsvereniging of : welke toekomst heeft de Dorpsvereniging? De leden aan het woord….
  8. Rondvraag en sluiting