ALV Dorpsvereniging


Evenementgegevens


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Dorpsvereniging Elden. Vanaf 19.30 uur zijn alle leden welkom in het Dorphuis, Rijksweg-West 50, Elden. De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zijn hier te downloaden of op vrijdagmorgen tijdens de koffie-inloop te lezen in het Dorpshuis.

Alle leden van Dorpsvereniging Elden zijn welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt onderwerpen inbrengen voor deze Algemene Ledenvergadering tot uiterlijk 1 april via e-mail info@elden.nl.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2016
 3. Terugblik op het vorige jaar
 4. Vooruitblik op dit jaar, met onder andere
  • Toekomst Hallo Elden
  • Denktank
 5. Financiële verantwoording
  • Bevindingen kascommissie
  • Resultaat 2016 / begroting 2017
 6. Loting certificaten
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online