Nieuwe Herinneringen

Zorgt u voor iemand met dementie, dan is elke dag een nieuwe uitdaging. Uw naaste verandert en lijkt niet meer degene te zijn die hij of zij was. Het contact met elkaar is minder vanzelfsprekend en u mist uw partner, maatje of ouder. U wilt zo goed mogelijk verder, maar hoe doet u dat?

Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem heeft voor mantelzorgers in Arnhem een training samengesteld die zowel kennis over dementie als praktische handvatten en tips aanreikt die inzicht geven en helpen in het omgaan met iemand met dementie.

De training bestaat uit 2 avonden: de eerste avond wordt er veel kennis gedeeld. Wat is dementie? Welke vormen zijn er? Hoe ontstaat het? Wat betekent de ziekte voor het dagelijks gedrag, de omgeving en naasten van iemand met dementie? En kan iemand met dementie eigenlijk nog leren?

De tweede avond gaan de deelnemers aan de slag over hoe er op een andere, positieve wijze omgegaan kan worden met de dementie van de naaste, waardoor het contact verdiept en verbetert. Dat geeft meer ruimte aan de mantelzorger en bied focus op het nu en de toekomst.

Heeft u interesse, meld u zich dan aan! Deelname is kosteloos.

De training wordt in 2019 twee keer aangeboden:

· Voorjaar: woensdag 8 en 15 mei

· Najaar: donderdag 19 en 26 september

Er wordt verwacht dat u beide avonden aanwezig bent.

Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur, inloop is een kwartier voor aanvang. locatie: MVT Arnhem, Slochterenweg 40, 6835 DX Arnhem (1e verdieping gebouw Petersborg) Er kunnen maximaal 12 deelnemers per training deelnemen. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om van te voren aan te melden via mail a.deibert@mvtarnhem.nl (naam, adres, telefoonnummer) of per telefoon 026-370 7855.