Dorpsraad

De Dorpsraad vormt het bestuur van Dorpsvereniging Elden en bestaat uit de volgende personen:

  • Frank Gerritsen – Voorzitter (duo) (f.gerritsen@elden.nl)
  • Gerry Herbrink – Secretaris, Dorpskrant (redactie@elden.nl)
  • Henk Brouwer – Penningmeester
  • Lianne Vellema – Bestuurslid Algemene zaken, Ruimtelijke Ordening, SHEL, website en tijdelijk beheerder Dorpshuis. (l.vellema@elden.nl)

De Dorpsraad komt iedere eerste donderdag van de maand bijeen voor overleg. Dit vindt plaats in het Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. Deze vergaderingen zijn ‘open’, dus iedereen die wil, is van harte welkom. Wel heeft het de voorkeur van de Dorpsraad dit even van tevoren te laten weten. De statuten van de dorpsvereniging ten tijde van oprichting zijn hier te vinden: Statuten DV Elden.

Actuele bestuurszaken

  • Van Wijken Weten
  • AZC
  • Dorps Actie Plan
  • Jongerenactiviteiten
  • Beheer Dorpshuis
  • Contacten met verenigingen en maatschappelijke organisaties