Dorpsblad Hallo Elden

Hallo Elden is het blad van de Dorpsvereniging Elden en verschijnt 4 keer per jaar. Wie lid wordt van de Dorpsvereniging, ontvangt ook Hallo Elden. Een gezinslidmaatschap kost 22,50 euro per jaar en een alleenstaande betaalt 19,50 euro per jaar.

In Hallo Elden staan de mededelingen van het bestuur.  Je vindt er nieuws uit Elden en reportages van activiteiten en gebeurtenissen. Ook lees je in de dorpskrant verhalen over Elden in vroegere tijden. Elden heeft een jarenlange historie. Ook wat betreft verenigingen en bewoners. Sommige families maken al generaties lang deel uit van de Eldense bevolking. 80% van de Eldense huishoudens is lid van de Dorpsvereniging en ontvangt Hallo Elden.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Hoofdredacteur: Hendrik Straat

Eindredactie: Renske Croezen-Mitrou

Redactiesecretariaat: Gerry Herbrink

Redactie: Maurice Chattelin, Maaike Melgers, Ingo Weidemann, Elske Westhoven-Jager en Mickey Withagen

Vormgeving: Ineke de Groot

Elden Online: Rob de Groot, Harry Heijnen en Kai Weidemann

Kopij voor Hallo Elden stuur je naar redactie@halloelden.nl. Postadres: Gerry Herbrink, Rijksweg-West 85, 6842 BC Elden.